If you can't read this newsletter, please click here to view it on our website
 
busho
 

BUSHO BREAKING NEWS 2020. JUNE --- 16th BUSHO SCREENING PROGRAM

 
 
Please let us draw your attention to a few currently open registrations for various festivals, award ceremonies, workshops in our newsletter. For more details please visit our website.
Hírlevelünkben szeretnénk felhívni figyelmeteket néhány aktuális nevezésre, díjkiosztóra, fesztiválra, workshopra, melyekről részletesen olvashattok a BuSho weboldalán is.
 
 

en   16. BUSHO SCREENING PROGRAM 2020

 

After lengthy preparation and deliberation, the competition and panorama program for this year’s 16th BuSho Festival has finally been born. Based on the votes of the renewed pre-jury, 66 short films from 23 countries were finally entered into the competition, of which 5 were experimental, 15 were animated and 46 were fictional works. Once again, the Hungarian artists caused a serious headache for the pre-jury, because we got so many excellent works from the home field, that it was really difficult to decide in the confusion of abundance. There were some who did an excellent job but crossed the 30 minute entry threshold, others also hit the competition level even with their 2 films, but true to our habits we chose only one for the competition, again there are big returnees and debut young artists in the field. Of course, the international production also promises a very colorful program, according to the law of large numbers, the presence of most countries submitting films is dominant, such as the Germans or the French, but different nations are also represented by one work. Among the animated competition films, there is an outstanding number of Czechs this time, but there was a lot of competition in this category as well, so it will be worth paying attention to the international and Hungarian panorama program as well. 

 

hu   16. BUSHO VETÍTÉSI PROGRAM 2020

 

Hosszas előkészítést és mérlegelést követően végre megszületett az idei 16. BuSho fesztivál verseny- és panoráma programja. A megújult előzsűri voksai alapján végül 23 országból 66 rövidfilm került a versenybe, melyből 5 kísérleti, 15 animációs és 46 fikciós alkotás. Ismét komoly fejtörést okoztak a magyar alkotók az előzsűrinek, hisz annyira sok kiváló alkotást kaptunk itthonról, hogy a bőség zavarában bizony nehéz volt dönteni. Voltak, akik kiváló munkájukkal, de átlépték a 30 perces nevezési küszöböt, mások 2 filmjükkel is megütötték a versenyszintet, de szokásainkhoz híven csak egyet választottunk a versenybe, ismét vannak nagy visszatérők és debütáló fiatal alkotók is a mezőnyben. Természetesen a nemzetközi felhozatal is nagyon színes programot ígér, a nagy számok törvénye alapján a legtöbb filmet beküldő országok jelenléte domináns, mint a németek vagy a franciák, de egy-egy alkotással is képviseltetik magukat különböző nemzetek. Az animációs versenyfilmek között kiemelkedő számban szerepelnek ezúttal a csehek, de ebben a kategóriában is nagy volt a verseny, ezért a nemzetközi és a magyar panoráma programra is érdemes lesz odafigyelni.

 

en   WAITING FOR THE SCREENING COPIES

 

First of all, congratulations to the selected artists and we would like to draw your attention immediately, to send us the screening copies of the films, with burnt-in english subtitles and the other parameters below, about which we will send everyone a separate letter! If there are any technical or other questions, we are receiving those at the busho@busho.hu or at the webmaster@busho.hu adresses. Everyone, who wants to personally participate at the festival, can submit the accreditation on the webpage, or can write to the entry@busho.hu adress for further information.
UPLOAD your screening copy: 1920x1080 PAL 25 fps, h264.mp4
48 kHz 16 bit stereo!!! (DCP and other formats won't be accepted!)

Please double check your short’s details before and after submitting! Should anyone require some change or have something missing, they can make adjustments. Especially in case of length of film, email address of the director, and photos, because mainly these are what we work with.
Download the Official Selection logos here! 

 

hu   VÁRJUK A VETÍTÉSI KÓPIÁKAT

 

Mindenek előtt gratulálunk a beválogatott alkotóknak és rögtön szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy legkésőbb július 1-ig mindenki küldje el nekünk a vetítési kópiát a filmjéhez, beégetett angol felirattal és a többi alábbi paraméterrel együtt! Amennyiben bármilyen technikai vagy egyéb kérdés merülne fel, úgy várjuk azokat a busho@busho.hu vagy a webmaster@busho.hu címeken! Aki szeretne személyesen részt venni a fesztiválon az akkreditáljon mielőbb az oldalon, vagy írjon az entry@busho.hu címre bővebb információkért.
UPLOAD your screening copy: 1920x1080 PAL 25 fps, h264.mp4
48 kHz 16 bit stereo!!! (DCP and other formats won't be accepted!)

Kérünk minden alkotót, ellenőrizze le adatait, amennyiben hiányos vagy bármi változást szeretne, úgy módosítani tudja azt különös tekintettel a film hosszára, a rendező email címére és a képre. mert a katalógusban ezekből az adatokból fogunk majd dolgozni! Kérjük továbbá a magyar alkotókat, hogy legyenek szívesek 2 nyelven azaz magyarul és angolul is elküldeni a szinopszist a filmjükhöz! Köszönjük!
Az Official Selection logókat itt töltheted le!

 

en   16. BUSHO SELECTORS 2020

 

And now comes the announced pre-jury reaction, this time with newcomers debuting alongside our routine colleagues who have been working for decades, but as you can see from the reactions below, they threw themselves into the short film sea with great vigor! We would like to thank them for their conscientious work, which was one of the most significant moments in the complexity of the Festival again!
Annaida Orosz graduated from the Faculty of Arts of the Eötvös Loránd University in 2011 with a degree in film history and English. She is currently a student at the Doctoral Program in Film, Media and Cultural Theory there. Her research interests include the theory of animated documentaries and the history of Hungarian animated films. "This year's production promises: heartwarming and heartbreaking personal stories and pinpoint, witty social insights - including plenty of strong films from current and former students at the Prague Film School."
Ágnes Böjte graduated from SZTE in 2003 with a degree in communication and in 2013 from MOME with a degree in media design. She has worked as a television editor, assistant in feature and documentary films, and as a production manager. She led and edited a film radio show for seven years, currently teaches film production at METU and leads the film club for mobile universities at Trafó. “I have been paying attention to Hungarian shorts for decades. They give an essence to our eternal and actual human struggles that always finds me very deep. This year’s field might have a slightly darker or rather more relentless mirror. But that's it, we live in it."
Éva Török graduated from METU in 2018 as a creative producer, and has since been involved in motion picture production in various productions and positions, usually on the production side, but sometimes also in directing, writing and dramaturgy. “The BuSho pre-judging was one of the most intense and important film experiences of recent times for me. Let’s face it, a sane person doesn’t necessarily watch a 100-hour short film in a few weeks, but this opportunity to see what’s going on in the short film world, and I even had to form a definite opinion about each work, wasn’t just the most useful quarantine program, which could have been invented for me, but it also provided an unparalleled lasting experience.”
Levente Galambos, cinematographer, editor, currently a student at the BME Optomechatronics specialization (I think he makes optical lens vegetables with film paste), in 2019 he was one of the five winners of the European Commission’s EU & ME “Young Filmmakers Competition” film competition. “It's hard to sum up my first time as a pre-jury. I saw scenic films, I saw good films, sometimes I cried from laughter, sometimes I was just gazing at the screen, and sometimes I felt someone just stole 30 minutes from my day. But finally, when I finished the selection, the next day I wanted to watch some more films again.”
László Rimóczi, not an easy diver, but an artist, a wine knight's tournament and steep tales & screenwriter. "I still believe that a talented director is also a talented spectator: he sees what shows well on the canvas and what doesn't. Many creators take a more decisive approach to compression and see the time limits and measures that the genre still endures. Many They tried this difficult one-day technique this year, but it also needs a transparent story. The Hungarian section will be very strong this year, and the festival as a whole will bring the usual quality, flavor and atmosphere of the years."
 

 

hu   16. BUSHO SZELEK-TOROK 2020

 

Most pedig következzen a beharangozott előzsűri reakció, melyben ezúttal az évtizede vekünk dolgozó rutinos kollégák mellé debütáló újoncok is felsorakoztak, de amint azt az alábbi reakciókból is láthatjátok, nagy lendülettel vetették bele magukat a rövidfilm tengerbe! Ezúton szeretnénk nekik megköszönni a lelkiismeretes munkát, mely a Fesztivál komplexitását tekintve az egyik legjelentősebb mozzanat volt ismét!
Orosz Annaida, filmtörténet-angol szakpáron végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán 2011-ben. Jelenleg ugyanitt a Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Program hallgatója. Kutatási területe az animációs dokumentumfilm elmélete és a magyar animációs film története „Az idei felhozatal ezt ígéri: szívmelengető és gyomorszorongató személyes történetek és tűpontos, szellemes társadalmi látleletek – köztük rengeteg erős film a prágai filmiskola jelenlegi és egykori növendékeitől.”
Böjte Ágnes, 2003-ban a SZTE kommunikáció szakán, 2013-ban a MOME média design szakán szerzett diplomát. Dolgozott televíziós szerkesztőként, játék- és dokumentumfilmekben asszisztensként, valamint gyártásvezetőként. Hét évig vezetett és szerkesztett egy filmes rádióműsort. Jelenleg a METU-n oktat filmgyártást, és a Trafóban vezeti a mozgóképes egyetemek filmklubját. “Évtizedek óta figyelem a magyar rövideket. Olyan esszenciáját adják örök és aktuális emberi vergődéseinknek, ami mindig nagyon mélyre talál nálam. Az idei mezőny talán kicsit sötétebb, vagy inkább könyörtelenebb tükröt tart. Dehát ez van, ebben élünk.”
Török Éva, 2018-ban diplomázott a METU-n kreatív producerként, azóta mozgóképgyártással foglalkozik különböző produkciókban és posztokon, általában a gyártási oldalon, de olykor rendezéssel, írással és dramaturgiával is.
„A BuSho előzsűrizés az utóbbi idők egyik legintenzívebb és legfontosabb filmes tapasztalata volt számomra. Lássuk be, épeszű ember nem feltétlenül néz meg néhány héten belül 100 órányi rövidfilmet, de ez a lehetőség, hogy ráláthattam arra, mi zajlik a rövidfilmes világban, és még határozott véleményt is kellett formálnom minden egyes alkotásról, nem csak a leghasznosabb karantén program volt, amit ki lehetett számomra találni, de páratlanul maradandó élményt is nyújtott.”
Galambos Levente, operatőr, vágó, jelenleg a BME Optomechatronika specializáció hallgatója (azt hiszem optikai lencse főzeléket készít filmestésztával), 2019-ben az öt győztes egyike volt az Európai Bizottság EU & ME “Young Filmmakers Competition” filmes versenyén. „Nehéz összefoglalni ezt a számomra első előzsűri-élményt. Láttam szép filmeket, láttam jó filmeket, néha üvöltve nevettem, néha kerek szemekkel bámultam előre, és volt, hogy azt éreztem, elraboltak fél órát a napomból. Az viszont konkrétum, hogy miután végére értem a filmnézésnek, másnap még folytattam volna.”
Rimóczi László, nem könnyű búvár, hanem artist(a), borlovagi torna valamint meredek mesék és forgatókönyv íródeák. "Még mindig hiszek abban, hogy egy tehetséges rendező tehetséges néző is egyben: látja, hogy mi mutat jól a vásznon, és mi nem. Sok alkotó egyre határozottabban kezeli a tömörítést és látja az időbeli határokat és mértékeket, amiket a műfaj még elvisel. Sokan próbálkoztak idén a körülményesen megvalósítható egysnittes technikával, de ahhoz is kell egy átlátható sztori. A magyar szekció idén nagyon erőteljes lesz, a fesztivál pedig összességében hozza ez eddigi évek megszokott minőségét, zamatát és hangulatát."

 

en   16. BUSHO PRE-JURY IN QUARANTINE

 

As Brian of Nazareth has already said: Always look on the bright side of life. It is not too easy by the coronavirus as a pandemic, but since the “stay home” movement started 2 weeks before our registration deadline, this became the best time for this year’s pre-jury. In addition, we have just updated this year's pre-selection team, as several selectors have debuted here, which is why we will dedicate a separate chapter to them soon. Now let’s focus on the statistics, as we indicated earlier, we approached almost thousand entries again, most of them (as always) fictional entries with some 150 animated And 100 experimental films. Of course there were plenty of unidentifiable flying objects, like a ton of documentaries, so-called short films as well as slides, new media, music videos or just other categories. We are always happy to venture into mind all over the world and marvel at how many places entries are coming to the festival. The only 3-digit entry of exactly 100 films was sent by the Spanish, then the Germans came in 81 short and not surprisingly, the French followed with 65 entries. Of course, we do not want to list the full spectrum, but it is worth mentioning the nominations of the 61 Hungarians, the 54 Russians and the 51 Americans. Finally, some specialties: Bangladesh, Ghana, Guatemala, Hong Kong, Iceland, Indonesia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Myanmar, South Africa, Syria, Taiwan, Uzbekistan, Vietnam and movies from the truly exotic Not Specified also came. So now the final touches can follow and we will publish the competition program in the beginning of June, please check the news on the BuSho website. 

 

hu   16. BUSHO ELŐZSŰRI KARANTÉNBAN

 

Amint azt már Názáleti Blájen is megmondta: Mindig nézzük az élet napos oldalát. A koronavírusnak, mint világjárványnak ugyan nem könnyű, de mivel 2 héttel a nevezési határidőnk előtt kezdték bevezetni a „mindenki maradjon otthon” mozgalmat, ezért ez idei előzsűrinek pont a legjobbkor jött. Ráadásul igen csak felfrissítettük az idei előválogató csapatot, hiszen több szelektor is debütált nálunk, épp ezért nekik egy külön fejezetet szentelünk majd hamarosan. Most koncentráljunk a statisztikákra, amint azt már korábban jeleztük, ismét megközelítettük az ezer nevezést, melyeknek, mint mindig, a zöme ezúttal is fikciós nevezés volt mintegy 150 animációs és 100 kísérleti film mellett. Persze ismét érkezett rengeteg beazonosíthatatlan repülő tárgy, azaz temérdek dokumentum mellett úgynevezett rövidfilm valamint diák, új média, zenei video vagy épp az egyéb kategóriában. Mindig szívesen kalandozgatunk el fejben a világ minden pontjára és rácsodálkozunk, hogy mennyi helyről érkeznek nevezések a fesztiválra. Az egyetlen 3 számjegyű nevezést, hajszál pontosan 100 filmet küldtek a spanyolok, aztán a németek 81 röviddel érkeztek és nem meglepetés, a franciák következtek 65 nevezéssel. Természetesen nem szeretnénk felsorolni a teljes spektrumot, de említést érdemel a magyarok 61, az oroszok 54 és az amerikaiak 51 nevezése is. Végül néhány különlegesség: Bangladesh, Ghána, Guatemala, Hong Kong, Izland, Indonézia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Myanmar, Dél-Afrika, Szíria, Taiwan, Vietnám és az igazán exotikus Not Specified-ból is jöttek filmek. Most tehát következhetnek a végső simítások és június elején közzétesszük a versenyprogramot, az érintettek és az érdeklődők figyeljék majd a BuSho weboldalon a híreket.

 

BUSHO FESTIVAL’S LINK COLLECTION:

CINEMA – PUSKIN CINEMA

PUB – ZAPPA CAFFE

CLUB – TRAFIK KLUB

RADIO – FOLKRADIO

SHORTS – BUSHOFEST

UNSUBSCRIBE / LEIRATKOZÁS